Informasjonssikkerhet

Kombinasjonen av dagens avhengighet av IT og kriminelle hackeres voldsomme aktivitet, betyr at informasjonssikkerhet blir kritisk viktig for hele virksomheten, ikke bare for personvernet. Plikten i GDPR gjelder både tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi hjelper deg med å implementere kravene til informasjonssikkerhet, teknisk og organisatorisk. Dersom du ønsker kartlagt status på informasjonssikkerhet, kan vår samarbeidspartner DNV GL bistå. Webstep kan om ønskelig hjelpe din virksomhet med å gjennomføre sikringstiltak. 

Din virksomhet stiller med gjennomføringsteamet og nødvendige opplysninger om virksomheten.

Forventet tid: 12 til 76 uker, avhengig av omfang, intensitet og kompleksitet.

Ta kontakt