Grunnopplæring og organisering

For å muliggjøre etterlevelse av reglene må din organisasjon forstå reglene, og organisere seg riktig. 

Grunnopplæring og organisering omfatter: 

 • Basisopplæring i dagens personvernkrav
 • Basisopplæring i de nye kravene i GDPR 
 • Oppsett av team
 • Hjelp til utarbeidelse av planer for det videre arbeidet
 • Plassering og beskrivelse av ansvar for ulike roller

Din organisasjon stiller med ansvarlige for:

 • IT-systemer og dataflyt
 • IT-sikkerhet 
 • Personal (HR) 
 • Juridisk ansvarlig (om har)
 • Kvalitetssjef 
 • Overordnet ansvarlig som skal rapportere til daglig leder
 • Andre som kan bidra i personvernprosjektet

Arbeidet gjennomføres i tre workshops á to timer. 

Gjennomføring: En til fire uker, avhengig av intensitet og størrelse på din virksomhet.

Ta kontakt.