Behandlingsgrunnlag 

For å behandle personopplysninger lovlig må du ha et såkalt behandlingsgrunnlag. Det kan være samtykke eller hjemmel i lov. 

Vi hjelper deg med:

  • Vurdering av samtykker 
  • System for forvaltning av disse 
  • Definisjon av tilstrekkelig informasjon til datasubjektene 
  • Vurdering av andre behandlingsgrunnlag (andre lovgrunnlag enn samtykke)
  • Oppsummerende rapport. 

Utarbeidelse av personvernerklæring og andre samtykketekster er ikke inkludert i dette arbeidet. 

Se her om eksport av data

Din organisasjon må stille med personvernansvarlig og andre fagpersoner som kan besvare spørsmål. 

Forventet tid: En til fire uker fra (første) møte.

Ta kontakt.