Planlegging og budsjettering 

Med GAP-analysen, personvernstrategien og behov for Data Protection Officer (DPO) avklart, blir det mulig å budsjettere fremdrift og kostnader.  

Vi hjelper deg å budsjettere kostnader til: 

  • Etablering/oppgradering av internkontrollrutiner 
  • Evt. etablering bindende konsernregler (BCR) 
  • Etablering/oppgradering dokumentasjon 
  • Organisatoriske tiltak
  • Tekniske tiltak
  • DPO (intern eller ekstern)

og sette opp en gjennomføringsplan. 

Din organisasjon stiller med gjennomføringsteamet og eksisterende rutiner, regler, dokumentasjon og tiltaksoversikt. 

Forventet tid: En til to uker, avhengig av intensitet.

Ta kontakt