Varsling og avvikshåndtering (operativt)

Har du forberedt deg vil avvik være enklere å håndtere. Uansett kan vi hjelpe deg om ulykken skulle være ute. Typisk vil vi kunne hjelpe deg med: 

  • Vurdering av om du må varsle ved avvik
  • Hvilken informasjon du gir den enkelte og Datatilsynet
  • Hvilke tiltak som bør iverksettes

Ta kontakt, så vil vi hjelpe deg til å redusere skadevirkningene.