Fase 2: Analysér

For å finne ut hva som kreves, ser vi på hva som allerede er på plass. Sammenligner vi dagens personvernstatus med hva GDPR krever av din virksomhet, står vi igjen med et gap. GAP-analysen bestemmer tiltakene i GDPR-prosjektet ditt.

Vi hjelper dere med å gjøre en slik GAP-analyse og videre tiltak.