Strategisk ledelsesinnføring 

Dette arbeidet har som mål å skape overordnet forståelse for hva personvern er, og hvilken strategisk betydning det kan ha for din virksomhet.

Vi tilbyr en workshop á 2 timer der vi presenterer for dere hva personvern er, hva endringene i GDPR består i og hva det vil bety for din virksomhet, samt forslag til videre arbeid.

Din virksomhet stiller med ledere og andre ansvarlige for etterlevelse av personvernregelverket.

Gjennomføring: En til tre uker fra vi avtaler tid. 

Gjennomføring: En til tre uker fra vi avtaler tid. 

Ta kontakt