Personvernrådgiver som tjeneste (DPO-as-a-service)

Om din virksomhet konkluderer med at dere trenger Data Protection Officer (DPO), kommer spørsmålet om hvordan utnevnelsen av denne viktige rollen skal gjøres. GDPR åpner for at rollen som DPO kan utføres av eksterne tjenesteleverandører - som advokater. 

Utsetting av jobben kan være interessant for virksomheter som:

  • Ikke ønsker å investere store ressurser i å lære opp en eget personell til personverneksperter 
  • Ønsker fleksibelitet på uttak 
  • Sikre habilitet
  • Ønsker informasjon om regelendringer ol.
  • Dokumentert etterlevelse
  • Redusert ansvar 

Vi hjelper din virksomhet med å lage rollebeskrivelser, dokumentasjon, oppgavelister og alle andre oppgaver en DPOen har ansvaret for som deres "in-house DPO". 

Forventet tid: Avhengig av kompleksitet og størrelse på virksomheten. To faser: Implementering (intenst) og drift (vedlikehold og oppdatering) abonnement.