Personlig ansvar og forsikringsbrief 

Utover det ansvaret virksomheten har etter GDPR, vil styret og daglig leder kunne pådra seg ansvar personlig. Slikt ansvar kan oppstå om selskapet, og dermed aksjonærer, lider tap som følge av f.eks.:

  • De høye bøtene GDPR tillater (opptil 4% av årlig konsernomsetning)
  • Avhjelpstiltak etter databrudd 
  • Varslingskostnader ved databrudd
  • Avbruddstap

Vi kan besørge råd gjennom:

  • En 2 timers workshop med advokat og forsikringsspesialist, med gjennomgang av Risikobildet, hvordan risiko kan reduseres og forsikres
  • Briefing-dokument 
  • Tilbud på innhenting av pris på forsikring

Din organisasjon stiller med:

Forventet tid: En til to uker fra avholdt workshop.

Ta kontakt