en

en-Ti steg mot mai 2018

29/01/2017

Her har vi satt opp en sjekkliste for deg som skal jobbe med personvernet i din virksomhet.  Sett ned et team og vis dem veien - her er 10 steg mot etterlevelse før GDPR trer i kraft, i mai 2018.  Planlegg godt og sett igang nå - så rekker dere det!


Arbeidsgruppe - fokus på GDPR

 • Kunnskap internt
 • Ledelsesfokus
 • Styre
 • Sentrale roller (IT, HR, juridisk, kommunikasjon)

Personvernstrategi

 • Klassifisering av data
 • Oversikt dataflyt
 • Oversikt over type registrerte 
 • Internkontroll inkludert datasikkerhet

Prosedyrer for etterlevelse

Personvernerklæring

 • Innhold - budskap
 • Dokumentasjon

Samtykke

 • Samtykkeerklæringer
 • Dokumentasjon

Tilgangsprosedyrer (innsyn, retting, sletting)

DPIA (konsekvensanalyse)

Data Protection Officer/Personvernombud

Databrudd

 • Prosedyrer
 • Dokumentasjon

Overføring av data

 • Databehandleravtaler
 • Overføringsgrunnlag utland:
 1. EU standardavtaler
 2. Privacy Shield
 3. Binding Corporate Rules

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS