en

Innebygget personvern

Det er et krav i GDPR at virksomheten skal sørge for å ta inn personvern inn i databehandlingen - fra innhenting, bruk og til sletting. 

Tenk innebygget personvern når du skal utvikle eller kjøpe inn IT-systemer til din virksomhet.  Se Sjekkliste for innebygget personvern her.

Vi hjelper deg med å vurdere lovlig 

  • mengde data og hvordan dataminimere
  • varighet av behandlingen 
  • omfang av behandlingen
  • tilgang til dataene
  • standardinnstillinger 

og sammen med vår samarbeidspartner Webstep kartlegge nødvendige tekniske tiltak. 

Herunder: 

  • konsekvens for prosesser, IT-infrastruktur og applikasjoner

  • gjennomgang av prosessflyt og systemarkitektur   

Arbeidet utføres i workshops, og tiltak nedfelles i en tiltaksrapport. 

Forventet tid:

To til 14 uker, avhengig av intensitet, omfang og kompleksitet.

 

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS