Bøteliste

Overtredelser av GDPRs forordringer er bøtelagt. Listen over noen av de største bøtene de forskjellige tilsynsmyndighetene ilegger virksomheter og offentlige instanser oppdateres jevnlig.