De nye reglene i ett nøtteskall 

Skjerpede regler, konsekvenser ved overtredelse 

De nye EU-reglene i GDPR betyr kraftige sanksjoner for brudd på dagens personvernkrav, og nye krav. De nye kravene fokuserer på dokumentasjon av sikkerhet, tilstrekkelige samtykker og klar informasjon, risikovurderinger og internkontrollsystem. Krav til dataportabilitet, korte tidsfrister for respons og en ny type personvernombud, introduseres også. For styrer og daglig leder øker det personlig ansvaret. Les om nyheter og enkelttemaer i bloggen, vår metode for gjennomføring under tjenester eller ta kontakt

Ta første skritt mot etterlevelse